• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/dogruterapimerkezi1
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905415447199
 • https://twitter.com/dogruterapi_mkz
 • https://www.instagram.com/dogruterapimerkezi/
 • https://www.youtube.com/watch?v=kRrNYTwi6Bk

Yrd.Doç.Dr.Ömer Doğru

''PSİKOLOG'' Aile Danışmanı & İletişim Uzmanı

Site Haritası
Saat
Takvim
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2967709272430144"
   crossorigin="anonymous"></script>

İLETİŞİM

Duygu düşünce ve bilginin her türlü yolla paylaşılma yöntemine İletişim denir.

Olumlu ,olumsuz,direkt,dolaylı sade ve süslü şekilerinde yapılabilmektedir iletişim.

Algı:   Duyumların anlamlı hale getirilme sürecidir,Algıda seçicilik ve Algı Yanılmaları olmaktadır.

İletişim:  “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması”durumuna denir

İletişimin amacı: Sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamak ve Doğru Anlaşılmaktır

Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?

Genelde kendimizi ifade ederken, ya saldırgan davranırız ya savunmadayızdır, ya pasif ve de etkisizizdir, ya da girişken, etkili ve de sorun çözmeye yönelik davranırız

1-Ebeveyn

2-Çocuk

3-Yetişkin ilrtişimi

Kullandığımız kelimeler vasıtası ile etkili olmak istiyorsak, kararlı olmalıyız. Tam olarak ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerek. Ve kullandığımız kelimeler isteğimizle uyum içinde olmalıdır. Dikkatimizi karşımızdaki kişiye yöneltmeliyiz. Biri ile konuşurken çevreyi gözden geçiriyorsanız etkili olamazsınız. Ne istediğimizi, duygularımızı dolambaçlı yollara sapmadan net ve açık bir şekilde söylemeliyiz.

Unutmayalım‘’Eğer basitçe İzah Edemiyorsak Yeterince Anlamamışsız Demektir’’Albert Einstein

Gurup İletişiminde en çok rastlanan çatışma ;;Ast Üst İlişkisi Ve Rol Çatışmasıdır.::

A-İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖGELERİ      

 1. Kaynak (Verici,Başlatıcı) : İletişimi başlatan kişi ya da kurum  (fikir-bilgi-duygu-tutum-beceri gerektirir)   
 2. Alıcı (Hedef) : Mesajın ulaşması istenen kişi – kurum veya topluluk     
 3. Mesaj (İleti-Haber-Kod) : İletilmek istenen konu     

4.Kanal(Yol-Yöntem-Araç)Kaynağın mesajını,alıcıya ilettiği araç veya yol, gönderici ile alıcı arasındaki bağ     

5.Geri Bildirim (Yansıma-Feedback,Dönüt):Göndericin kendi mesajının alınıp alınmadığını ve doğru bir şekilde yorumlanıp yorumlanmadığını öğrenmesini sağlar.     

B-İletişim türleri        

 • Kişi içi iletişim
 • 2-Kişiler arası iletişim
 • 3-Örgüt içi iletişim
 • 4- Kitle iletişimi 

Bunu(1-paralel iletişim 2-çapraz iletişim 3- örtülü iletişim) şeklinde sergiler   

C-Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre            

1-Görsel iletişim 

2-İşitsel iletişim

3-Dokunma ile İletişim

4-Telekomunikasyon  

5-Kitle iletişimi(Tek Yönlüdür)

D-Zaman ve Mekana Göre: 

1-Yüzyüze iletişim 

2-Uzaktan iletişim

E-Kullanılan Kodlara Göre 

1-Sözlü iletişim(Dil ve Dil Ötesi)

2-Sözsüz iletişim(Mimikler Jestler Posdür-Beden Duruşu-Dokunma-Mekan Kullanımı Yardımcı Araçlar)

3-Yazılı İletişim(Yazı-Mektup-Mesaj-Şekil)  

F-Kitle İletişiminin Dört Temel İşlevi :

1-Haber işlevi,

2-Yönetime katılma işlevi,

3-Öğretici olma işlevi,

4-Eğlendirme  işlevidir.  

Kitle İletişiminin Ortaya Çıkardığı Bazı Sorunlar     

 • İletişim kaynaklarının etkisinde kalma,
 • 2-Propaganda etkisi
 • 3-Topluma yabancılaşma

G-İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri :

Dikkatini karşısındaki kişiye verir, Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.Göz teması kurar.Son sözü söylemek için çabalamaz.Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

H-Etkili İletişim Becerisi İçin;

1-Kendini tanımak

2-Kendini açmak

3-kendini doğru ifade etmek

4-Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek.

5-Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek).Hoşgörülü ve önyargısız olmak,

6-Eleştirilere karşı açık olmak,Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek…

1-EMPATİ : Kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati denir.

Sempati:Aynı fikirde olmak ve karşıdakinin her davranış ve sözlerini onaylamak,onu benimsemek anlamına gelir

2-İMAJ  : Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere denir 30 saniyede oluşur kolay kolay değiştirilemez.

3-JEST:herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol veya baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış

4-MİMİK: bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Mimikler, bir duyguyu veya düşünceyi anlatmak ve duyguları pekiştirmek için kullanılmaktadır

5-POSDÜR:Duruşa tıp dilinde postür denir. Kişinin okurken, yürürken, veya ayakta vücuduna ve iskelet sistemine verdiği şekli anlatır

6-Panik: İnsanlarda emin bir yer ve duruma ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle sergiledikleri kontrolsüz ve orantısız davranış ve duygu durumuna  PANİK denir.

7-Mobing: Özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu gruplarda , zayıf bir kontrolün olduğu örgütlerde güçlünün altta kalanlara psikolojik yollardan baskı , şiddet yapmasıdır , sıkıntı vermesidir.

8-Stres: Zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Stresin bedenimizdeki belirtileri; 1-fiziksel, 2-Duygusal, 3-Zihinsel ve 4-Sosyal olmak üzere 4 ana başlık altında toplanır

9-Motivasyon:İnsalar;kazanımlarını en yüksek noktaya çıkarabilmek için, ortaya koydukları gayret, azim, şevk ve davranışların bütününe motivasyon denir. İnsanları etki altına almak, teşvik etmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmeleri için harekete geçirmektir.   

İç Motivasyon:“Kendinizi içerden dışarı doğru harekete geçirmek

Dış Motivasyon:Dışardan yapılan telkin, güdüleme ve tavsiyelerle sonucu yapılan motivasyon şeklidir

İletişimin Püf Noktaları     Mekan Kullanımı : İnsanın, uzak yada yakın durarak etrafında oluşturduğu boş mekanlar yoluyla da başka insanlara birtakım mesajlar iletmesidir.  

STRESİN (PSİKOLOJİK – DAVRANIŞSAL – BEDENSEL) BELİRTİLERİ     

 1. Psikolojik Sorunlar:
  1- Öfke 2-Kaygı 3-Depresyon 4-Sinirlilik5-Aşırı duyarlılık 6-Gerginlik 7-Can sıkıntısı 8- Korku     
 2. Davranışsal Sorunlar :
  1- İştah artması 2-İştah azalması 3-Kekeleme veya benzeri konuşma güçlükleri 4-Ağlama 5- Uykusuzluk 6-Uyuma isteği 7-Dişleri sıkma Aşırı sigara-içki tüketimi, madde  kullanımı     
 3. Bedensel Sorunlar :
  1- Kalp rahatsızlığı 2-Yüksek Tansiyon3- Baş ağrısı 4-Çarpıntı 5-Mide rahatsızlıkları 6-Titreme 7-Yorgunluk hissi 8-Sırt ya da boyun problemleri 9-Sık hastalanma    

Alanlarımız Ve Etkileri

 1. Mahrem alan; 0-25-35-45-50 cm.(Sadece aile, eş ve sevgili gibi çok yakınlar girebilir.)     
 2. Kişisel alan; 35-80-120cm.(Kişinin çok yakınlarının girmesine izin verdiği şahsi mesafedir)  Resmi Alan   
 3. Sosyal alan; 80 cm – 2 m.(Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge)     
 4. Genel alan; 2 m. ve daha fazlası(Paylaşımın zorunlu olduğu, tanımadığımız kişilerle olan mesafedir. ) 

İLETİŞİM KURAMININ AMAÇLARI

 • Haberleşmek
 • 2) Mutlu olmak
 • 3) Etkilemek ve yönlendirmek
 • 4) Paylaşmak
 • 5) Varolmak

DİNLEME ÇEŞİTLERİ

1) Görünüşte dinleme :Kişi görünüşte dinliyordur. Arada onaylar veya dinlediğini belirten sesler çıkartır ama kafasında sizin söylediklerinizden daha önemli bir konu vardır.

2) Seçerek dinleme : Kişi sadece ilgilendikleri bilgileri dinler, ilgisini çekmeyen konuları dinlemez

3) Saplanmış dinleme : Sürekli olarak belirli bir duygusal tonu taşımak isterler,

4) Savunucu dinleyici : Ne duyarsa duysun her söyleneni kendine yönelmiş bir  saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer

5) Tuzak kurucu(Denetleyici) dinleme: Bu tür kişiler karşınızdakini zor duruma sokacak fırsatlar yakalama  amacıyla dinlerler

6) Yüzeysel Dinleme: Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır ve altta yatan anlama ulaşamazlar

7) Denetleyici (Tuzak Kurucu)Dinleme::Sorunun cevabını bildiği halde doğru söyleyip söylemediğini test etme

ENFORMASYON NEDİR? Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslar arası koşulları anlamak, bilinçli tepkiler göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerkli olan haber, veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve yayılmasıdır.

İLETİŞİMDE    % 60 beden dili         % 30 ses tonu          % 10 sözcükler  oranında etkilidir.

İletişimde temel kural söylenmeyeni anlayabilmektir. Sözden çok davranışlarımız önemlidir. Ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz çok daha önemlidir. Davranışlarımız kişiliğimizi belirler.

İletişimin Temel Becerisi 

1)karşımızdakini dinlemek   2)kendini değerlendirmek ve tanımak

3)kendimizi anlamak ve doğru bir şekilde açmak

4) önemlisi kendimizi ve isteklerimizi karşımızdakine aktarmak

Problem Çözümünde Güçlükler      1-İşleve takılma,2-Zihinsel kurgu, 3-Zeka,4-Deneyim,5-Güdülenme   

  Kod           : Mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgelerdir.

  Kodlama   : Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine denir.

  Kod açma : Çözümleme süreci (Gönderilen mesajın hedef tarafından anlaşılmasıdır)

İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER  

1-Korkular,

2-Ön kabuller,

3-Duyarsızlık,

4-İsim takmak,

5-alay etmek

,6-Kararsızlık,

7-Alınganlık,

8-Ben merkezcilik

9- Kutuplaştırma,

10-Değiştirme gayreti,

11-Aşırı fedakarlık,

12-Keşkecilik     

Sen Dili:1-Suçlayıcıdır,2-Savunmaya İter 3- Çatışma Doğurur.Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir.

Ben Dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan  gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Ben Dili:Empati kurar ve uzlaşma doğurur.

Maslow un İhtiyaçlar Hiyeraşisi:FizikselèGüvenlikèSevgi SaygıèAit olmaèKendini Gerçekleştirme

Yrd.Doç.Dr.Ömer DOĞRU

Aile Danışmanı&İletişim Uzmanıı

  
234 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret145819
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.335717.4051
Euro18.262618.3357
Hava Durumu

<script data-ad-client="ca-pub-2967709272430144" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>